طبق جلو پایین راست بسترن B50

برای کسب اطلاعات با کارشناسان در ارتباط باشید.