سنسور نشانگر درجه باد بسترن B50F

برای کسب اطلاعات با کارشناسان در ارتباط باشید.