دسته موتور زیر باطری بایک X25

برای دریافت اطلاعات با کارشناسان در ارتباط باشید.